AkvaRud - konsulentvirksomhed for økologisk akvakultur.

AkvaRud er en enkeltmandsejet konsulentvirksomhed, som bygger på ti års erfaring med kontrol og sagsbehandling af økologisk akvakultur.

Ved akvakultur forstås produktion i dambrug, havbrug, linemuslingebrug, tang- og krebsebrug.

 

AkvaRud tilbyder konsulentbistand til allerede omlagte økologiske akvakulturbrug med henblik på at sikre den økologiske status.

Ligeledes tilbydes konsulentbistand til  konventionelle akvakulturbrug, som ønsker at opnå økologisk status.

AkvaRud kan også bistå myndigheder og interesseorganisationer i sagsbehandling inden for økologisk akvakultur.

 

Se mere om de forskellige muligheder nedenfor.

Økologiske & konventionelle akvakulturbrug.

For at opretholde den økologiske status, stilles der store krav til de økologiske akvakulturbrug m.h.t måling af interne miljøparametre og dokumentation. F.eks kan den kvartalsmæssige balanceopgørelse være en udfordring.

Konventionelle akvakulturbrug, som ønsker at omlægge til økologi, skal først have afklaret en række spørgsmål omkring anlægget, før en endelig omlægning kan finde sted. 

AkvaRud yder konsulentbistand til begge grupper.

Læs mere her

Interesseorganisationer.

AkvaRud tilbyder sin assistance til interesseorganisationer, som har brug for konsulentydelser i forbindelse med omlægning af akvakulturbrug til økologi, vejledning til allerede omlagte akvakulturbrug m.m.

    

Læs mere her

Myndigheder

Styrelser, kommuner og andre offentlige myndigheder tilbydes konsulentbistand af AkvaRud i forbindelse med omlægning af akvakulturbrug til økologi, FVO-inspektioner m.m.

Læs mere her